Sókratés

Sókratés

filozof, představitelem idealistického světového názoru, nepřátelského materialismu